Pozyskiwanie dotacji unijnych – biznesplan

Polska wstępując do Unii Europejskiej nie tylko zobowiązała się do dostosowania swego prawodawstwa do przepisów unijnych, ale także zyskała dostęp do dofinansowań. Jednak czym tak na prawdę są dofinansowania unijne? Pod tym pojęciem ukrywają się wszelkie nakłady pieniężne jakie wyznacza unia europejska na podniesienie dobrobytu w naszym kraju.

Dzięki temu, każdy Polak, który ma gotowy plan na swoją działalność lub polepszenie swojego i losu innych może zabiegać o dofinansowania unijne. Ważną częścią UE są szkolenia. Dzięki takim dotacjom powstają w Polsce nowoczesne drogi, powstają nowe boiska, baseny. Powstaje coraz więcej firm, których jedynym celem jest przetrwanie w dzisiejszej rzeczywistości wolnorynkowej. Dofinansowania unijne to też wydatki na polską kulturę, polskie produkty regionalne oraz na ochronę istniejących jedynie tutaj akwenów, lasów czy budynków przedwojennych. Nie wolno tu też zapomnieć o pomocy na samodoskonalenie i różnorodnych stypendiach dla najbiedniejszych lub mających najlepszą średnią ocen uczniach.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress Brought to you by Business WordPress Themes